gebruiksvoorwaarden

Algemeen

Pocketresto wordt gratis aan de bezoeker aangeboden. Door gebruik te maken van onze site aanvaardt u automatisch de gebruiksvoorwaarden.

Eigendom Pocketresto.be

De website Pocketresto.be is eigendom van Ikiosk NV.

Ikiosk NV, met maatschappelijke zetel gelegen Jules de Saint-Genoisstraat 55 te 9050 Gent (België), is ingeschreven in het Handelsregister van Gent (nr. 09 0228871). Het ondernemingsnummer van Ikiosk NV is 0811.084.405

Pocketresto.be wordt beschermd door het auteursrecht en werd door Ikiosk NV ontwikkeld onder voorbehoud van alle rechten en plichten en zonder enige nadelige erkentenis.

De op Pocketresto.be vermelde gegevens mogen enkel voor persoonlijk gebruik verveelvoudigd worden. Voor andere doelstellingen dient men eerst schriftelijke toestemming te verkrijgen van Ikiosk NV.

Gegevens op Pocketresto.be

De gegevens op Pocketresto.be worden met de uiterste zorg samengesteld en onderhouden, echter onvolledigheden of fouten kunnen niet uitgesloten worden.

Ikiosk NV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele foutieve informatie en de eventuele gevolgen hiervan voor u of derden. De gebruiker van Pocketresto.be draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het controleren van de juistheid van de op de website verstrekte informatie.

Indien u fouten vaststelt, verzoeken wij u ons hieromtrent te informeren.

Indien u wenst dat bepaalde gegevens verwijderd worden, vragen wij uw verzoek en motivatie hiervoor aan ons over te maken.

U kan ons contacteren via het contactformulier op onze homepagina.

Bereikbaarheid van Pocketresto.be

Ikiosk NV stelt de Pocketresto.be gratis te beschikking van de gebruikers en streeft ernaar de website 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 ter beschikking te stellen.

Ikiosk NV kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade ingevolge van onderbrekingen in deze dienst of storingen van welke aard ook.

Ikiosk NV heeft het recht om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, de toegang tot Pocketresto.be te onderbreken evenals het recht om deze diensten te wijzigen of te beëindigen zonder dat zij hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden.

Hyperlinks Pocketresto.be

Pocketresto.be bevat links naar websites van derden. Ikiosk NV kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van deze websites.

Reviews/Ervaringen van Gebruikers

Pocketresto.be hecht heel veel belang aan de ervaringen van de gebruikers.

Na registratie op Pocketresto.be kan de gebruiker zijn ervaringen delen met anderen via het schrijven van een review of het toevoegen van een restaurant aan een publieke lijst.

De inhoud en commentaren van deze reviews of lijsten vallen exclusief onder de verantwoordelijkheid van de inzenders.

Ikiosk NV heeft een aantal regels uitgewerkt welke dienen in acht genomen te worden.
Reviews of commentaren welke niet in lijn zijn met deze regels worden niet gepubliceerd (of worden verwijderd).

Deze regels zijn:

  • De inhoud van de review of commentaar op de lijst mag niet in strijd zijn met de wetgeving.
  • De inhoud van de review of commentaar dienen hoffelijk en met zorg voor taal opgesteld te zijn.
    Het is verboden om beledigend, discriminerend, haatdragend , obsceen, vulgair, bedreigend, lasterlijk of seksueel woordgebruik te hanteren.
    Pocketresto.be bepaalt autonoom waar de grens van het aanvaardbare ligt.
  • Het is verboden om reclame te plaatsen.
  • Men dient alle rechten , zowel deze van Pocketresto.be als deze van derden, te respecteren.
  • Het is verboden om ongepaste websitelinks te plaatsen of ongepaste bestanden up te loaden.
  • Reviews dienen het karakter te hebben om positieve ervaringen in de verf te zetten. Negatieve ervaringen kunnen gepubliceerd worden indien ze voldoende genuanceerd zijn.

Als uw review niet is gepubliceerd of werd weggehaald, kan u een e-mail sturen via het contactformulier op onze homepagina.

Reviews/Ervaringen van Gebruikers

Online reserveren

Bij een aantal restaurants kan men online reserveren via de knop 'reserveren' op de restaurantfiche.

PocketResto.be werkt hiervoor samen met online tafelreservatiesystemen (Dixys & RestoBookings).

PocketResto.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade van restauranthouders of restaurantbezoekers die hun oorsprong vinden in het gebruik van deze reservatiesystemen.

Cookies

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website op de harde schijf van uw PC wordt geplaatst. Dit is informatie over u als bezoeker van de website. Een cookie laat onze website zien dat u bent teruggekeerd naar een bepaalde pagina. Het helpt ons uw voorkeuren voor onze diensten na te gaan en daarmee onze dienstverlening constant te verbeteren.

Privacybeleid Pocketresto.be

Pocketresto.be zal de persoonsgegevens van de geregistreerde gebruikers verwerken in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 op de verwerking van persoonsgegevens.

Elke natuurlijke persoon heeft inzage- en correctierecht inzake deze gegevens en kan zich verzetten tegen de verwerking ervan voor commerciële doeleinden. U kan hieromtrent een e-mail sturen naar redactie@pocketresto.be.

Men kan steeds zijn persoonlijke gegevens van onze servers verwijderen via "Mijn Pocketresto", rubriek "Mijn profiel".

Geschillen

Voor geschillen, welke voortvloeien uit het gebruik van de site Pocketresto.be, is de Belgische wet van toepassing en is de rechtbank van Gent bevoegd.

Metriweb disclaimer

Deze site neemt deel aan de CIM Internet Studie.

Sites met het logo verzamelen informatie over het aantal bezoekers en het aantal bezochte pagina’s met behulp van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een server wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Daarbij wordt geen software geïnstalleerd. Een cookie brengt op geen enkele manier schade toe aan uw apparatuur of aan de programma’s die u gebruikt.

De informatie die verzameld wordt in het kader van deze studie is volledig anoniem. Ze dient uitsluitend voor de vergelijking van bezoekersaantallen op de deelnemende sites. Op de website van het CIM vindt u informatie over de studie en de resultaten van de meting.

Zoek restaurants in de buurt van dit apparaat

Start zoeken

Opgelet! Je browser kan toestemming vragen om je huidige locatie door te geven.

Deze pagina is niet beschikbaar voor deze schermbreedte. Gebruik je apparaat horizontaal.